Pravidla soutěže

---------------------------------------------------------------------
AK GIRL INSTAGRAM 2019 /ver. 21.9.2018/
---------------------------------------------------------------------
AK GIRL INSTAGRAM je název soutěže, kterou pořádá modelingová a produkční agentura AKgirls.CZ.

Zůčastni se této prestižní soutěže, hraj o titul AK GIRL INSTAGRAM 2019, kontrakty na focení a ceny v celkové hodnotě 200 000 Kč. Svojí účasti nehraješ pouze o ceny, ale také prezentuješ sebe a svůj instagram stovkám tisíc lidí, významným češkým a slovenským fotografům a značkám a firmám, s kterými spolupracujeme na zakázkách. Takže se ne jenom zúčastníš, ale navíc odprezentuješ sebe a svůj instagram a získáš další sledující a potencionální zakázky. zároveň se zůčastni prestižní soutěže o exkluzivní titul AK GIRL INSTAGRAM 2019, kontrakty na focení a ceny od partnerů v celkové hodnotě 200 000 Kč.

Finále a vyhlášení vítěžky proběhne na živo v jednom z našich partnerských klubů v Praze (dále jen „Event místo“). V rámci této soutěže může každá účastnice, která se do soutěže zapojí v souladu s pravidly, kromě výhry, získat také bonus v podobě smluvního kontraktu na spolupráci s AKgirls.CZ.

Rozsah a termín konání soutěže
Soutěž AK GIRL INSTAGRAM 2019 probíhá v období od 1.3.2018 do 31.11.2019 podle údajů a podmínek uvedených níže:

1) Účast
Účast v této soutěži je dobrovolná. Každý Účastník se do 1. kola soutěže může zapojit pouze s jednou fotografií. Soutěže se může zúčastnit každá dívka starší 15-ti let, která splní podmínky pro vstup do soutěže. Dívka se účastníkem stává ve chvíli, kdy Pořadatel zveřejní její zaslanou Fotografii a základní identifikaci u její fotky (jméno, bydliště, odkaz na instagramový účet) na svém instagramovém profilu www.instagram.com/akgirls.cz.

Zveřejnění Fotografie je podmíněno zasláním soutěžní fotografie a vyplněného přihlašovacího formuláře zde na webu nejpozději do 30. června 2019 (dále jen „Registrace“).

2) Soutěžní fotografie a Registrační formulář

Soutěžní fotografií je fotografie, která splňuje následující požadavky (dále jen „Fotografie“):

- Fotografie musí zobrazovat reálnou osobu
- Fotografie musí mít elektronickou podobu (formát JPG, JPEG)
- Fotografie musí mít rozlišení minimálně 420 x 280 pixelů
- Fotografie musí zobrazovat pouze účastníka a nemůžou na ní být žádné další osoby

Pořadatel si vyhrazuje právo do soutěže nezařadit kterékoli fotografie, a to především ty, které nesplňuji výše uvedené požadavky, nebo takové, které byly poškozeny, odcizeny, získány podvodem nebo jiným nekalým způsobem či porušením těchto pravidel nebo u nichž lze kterékoliv z výše uvedených nekalých chování důvodně předpokládat.

Pořadatel do soutěže nezařadí ani Fotografie, u nichž bude Registrační formulář vyplněn chybně nebo nebude vyplněn vůbec. Pořadatel je oprávněn správnost údajů na Registračním formuláři ověřit u osoby, jež Fotografii zaslala a jejíž kontakt je na Registračním formuláři uveden.

Pořadatel vede evidenci všech zaregistrovaných fotografií spolu s kontaktními údaji Účastníků, které jsou vyplněné v Registračním formuláři.

3) Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Účastnice zasláním přihlášky uděluje AKgirls.cz souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění), aby zpracovával následující osobní údaje účastnice: jméno, příjmení, email a telefon, a to za účelem vyrozumívání účastnice o její účasti v soutěži a zarověn o možnostech spolupráce a zprostředkování zakázek.

Účastnice uděluje svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla AKgirls.cz.

Účastnice je rovněž srozuměna s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo
(I) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět
(II) požadovat po InstagramUP.cz informaci, jaké osobní údaje influencera zpracovává
(III) požadovat po InstagramUP.cz vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů influencera
(IV) vyžádat si u InstagramUP.cz přístup ke zpracovávaným osobním údajům
(V) požadovat po InstagramUP.cz výmaz osobních údajů
(VI) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro vyloučení všech pochybností účastnice prohlašuje, že byla v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR) informována o zamýšleném zpracování jejích osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech účastnice s tím souvisejících.

3) Průběh soutěže
HLASUJTE PRO SVOJÍ FAVORITKU NA INSTAGRAMU. V prvním kole budou fotografie, které Pořadatel zařadí do soutěže zveřejněny na instagramové účtu a webové stránce pořadatele AKgirls.cz. Od okamžiku zveřejnění budou moci uživatelé Instagramu hlasovat o vítězce duelu. Posledním dnem hlasování je 30tý den od uveřejnění fotografie. Poté se duel vyhodnotí na našem webu a další hlasy jsou již neplatné. Dívky, které v duelech zvítězí postoupí do 2. kola.
Ve druhém kole budou dívky opět nasazeny do duelů. (pravidla budou doplněna)
V případě, že se Účastnice, která postoupila do semifinálového kola, nedostaví k focení Portrétu ve výše uvedeném termínu je ze soutěže automaticky vyloučena. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo na určení náhradnice, a to dle vlastního uvážení. Portréty pořízené Pořadatelem pro semifinálové kolo soutěže budou zveřejněny na instagramové stránce Pořadatele. Od okamžiku zveřejnění bude opět otevřeno hlasování po dobu 30 dní. Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků soutěže – AK GIRL INSTAGRAM 2019

Vyhlášení proběhne přímo v místě finálového eventu. Vítězka se stane tváří AK GIRLS pro rok 2020, obdrží zakázky na profesionální focení pro účely reklamní propagace Pořadatele, jeho sponzorů a partnerů, popř. výrobků a služeb prodávaných či poskytovaných přímo AKGIRLS.CZ v celkové hodnotě 125 000Kč. Dívka na druhém místě obdrží zakázky a propagaci v celkové hodnotě 50 000Kč a dívka na třetím místě obdrží zakázky a propagaciv hodnotě 25 000Kč.
5) Pořadatel
Pořadatelem akce je AKgirls.cz, zastoupené Bc. Jakubem Gálem, sídlem Klausova 2541/15, Stodůlky, 155 00, Praha. IČO: 88699382, DIČ: CZ8611208958

6) Všeobecná ustanovení
Účast v této soutěži je dobrovolná. Účastnice je oprávněna kdykoli po dobu trvání soutěže požádat Pořadatele o zrušení své účasti (taková žádost musí být v písemné formě doručena Pořadateli). V takovém případě pořadatel účastnici ze soutěže vyřadí a duel automaticky vyhrává soupeřka. Fotografie či Portrét účastnice zůstane nadále zveřejněný na sociální síti a webové stránce AK GIRLS, ale již se dále soutěže neúčastní. Pořadatel má v tomto případě právo nominovat do dalších kol náhradnici dle svého uvážení.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku trvání soutěže ev. soutěž předčasně ukončit. Zároveň si Pořadatel vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit podmínky a pravidla této soutěže. Vymáhání účasti na akci nebo vymáhání výhry (nabídky) soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové Účastníky, jejichž činnost proběhla v rozporu s těmito pravidly.

Tato modifikace pravidel vstupuje v platnost dnem 22. září 2018. Pořadatel také prohlašuje, že Instagram není pořadatelem, spolupořadatelem ani sponzorem této soutěže.

---------------------------------------------------------------------
AK GIRL INSTAGRAM 2019 /ver. 21.9.2019/
---------------------------------------------------------------------

Se zasláním fotky do soutěže dáváte souhlas se zněním pravidel soutěže AK GIRL INSTAGRAM 2019.